OBAVEŠTENJE UZ UGOVORE SA KLUBOM

OBAVEŠTENJE UZ UGOVOR КLUB - TRENER

Dokumente možete skinuti ovde UGOVOR TRENER - КLUB

Ugovor između kluba i trenera potpisuje se u tri istovetna primerka i pečatira od strane kluba .

Sva tri Ugovora treba da pošaljete u Savez gde se Ugovori overavaju.

U svakom kvadratiću, ispred stavke u članovima 4,5 i 6 ovog Ugovora, a koje ispunjavaju Ugovorne strane treba staviti krstić ( X)ili ga vidno obeležiti.

Nepotrebne stavke iz članova 4,5 i 6 možete precrtati ( stavljanjem kose crte ( / ) na mestu za popunu)

Ovaj Ugovor može poslužiti i kao model za Vaš Ugovor, s tim što su obavezni članovi 1,2,7 i 9 a u članovima 4, 5 i 6 možete staviti postojeće stavke i(ili) dodati izmenjene ili nove.

Na tom Ugovoru mora stajati mesto za overu od strane Saveza

Novonastali odnosi Ugovorne strane mogu regulisati Aneksima, koji se takođe moraju overavati u Savezu. U svim ovim Ugovorima, ugovara se nadležnost Organa Saveza sportskih ribolovaca Srbije i arbitraže Saveza sportskih ribolovaca Srbije.

Savez sportskih ribolovaca Srbije.

 

OBAVEŠTENJE UZ UGOVOR КLUB - TAКMIČAR

Dokumente možete skinuti ovde :  UGOVOR TAКMIČAR - КLUB   ISPISNICA   PRISTUPNICA

Ugovor između kluba i takmičara potpisuje se u tri istovetna primerka i pečatira od strane kluba .

Sva tri Ugovora treba da pošaljete u Savez gde se Ugovori overavaju.

U svakom kvadratiću, ispred stavke u članovima 3 i 4 ovog Ugovora, a koje ispunjavaju Ugovorne strane treba staviti krstić ( X)ili ga vidno obeležiti.

Nepotrebne stavke iz članova 3 i 4 možete precrtati ( stavljanjem kose crte ( / ) na mestu za popunu)

Obavezni su svi podaci u zaglavlju Ugovornih strana, a kod lica ispod 18 godina Ugovor potpisuje roditelj.

Ovaj Ugovor može poslužiti i kao model za Vaš Ugovor, s tim što su obavezni članovi 1,2 i 7 a u članovima 3 i 4 možete staviti postojeće stavke i(ili) dodati izmenjene ili nove.

Na tom Ugovoru mora stajati mesto za overu od strane Saveza

Novonastali odnosi Ugovorne strane mogu regulisati Aneksima, koji se takođe moraju overavati u Savezu. U svim ovim Ugovorima, ugovara se nadležnost Organa Saveza sportskih ribolovaca Srbije i arbitraže Saveza sportskih ribolovaca Srbije.

Savez sportskih ribolovaca Srbije.

 

OBAVEŠTENJE UZ UGOVOR КLUB - TAКMIČAR

Dokumente možete skinuti ovde : UGOVOR TAКMIČAR - КLUB ISPISNICA PRISTUPNICA

Ugovor između kluba i takmičara potpisuje se u tri istovetna primerka i pečatira od strane kluba .

Sva tri Ugovora treba da pošaljete u Savez gde se Ugovori overavaju.

U svakom kvadratiću, ispred stavke u članovima 3 i 4 ovog Ugovora, a koje ispunjavaju Ugovorne strane treba staviti krstić ( X)ili ga vidno obeležiti.

Nepotrebne stavke iz članova 3 i 4 možete precrtati ( stavljanjem kose crte ( / ) na mestu za popunu)

Obavezni su svi podaci u zaglavlju Ugovornih strana, a kod lica ispod 18 godina Ugovor potpisuje roditelj.

Ovaj Ugovor može poslužiti i kao model za Vaš Ugovor, s tim što su obavezni članovi 1,2 i 7 a u članovima 3 i 4 možete staviti postojeće stavke i(ili) dodati izmenjene ili nove.

Na tom Ugovoru mora stajati mesto za overu od strane Saveza

Novonastali odnosi Ugovorne strane mogu regulisati Aneksima, koji se takođe moraju overavati u Savezu. U svim ovim Ugovorima, ugovara se nadležnost Organa Saveza sportskih ribolovaca Srbije i arbitraže Saveza sportskih ribolovaca Srbije.

Savez sportskih ribolovaca Srbije.

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac