ministarstvo190

Pretraga

40 to Svetsko klupsko prvenstvo 2021

40th Coarse angling World championship for Clubs 2021

SSRS_WC_Serbia_2021.jpg

poziv / invitation

 Canal DTD – Novi Sad SERBIA 

11.10.2021 – 17.10.2021

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

REPREZENTACIJE SENIORA  2011

Sastav reprezentacije seniora u sportskom ribolovu za takmičenja u 2011 godini.

Sastav reprezentacije za ribolovne igre i svetsko prvenstvo u Italiji:

1.       Goran Radović

2.       Vesligaj predrag

3.       Danilović Vladimir

4.       Dragićević Mirko

5.       Nikola Marković

6.       Sekulić Milan

Sastav ekipe će se odrediti nakon zvaničnih treninga.

 Sastav reprezentacije za evropsko prvenstvo u Poljskoj:

1.       Goran Radović

2.       Vesligaj Predrag

3.       Danilović Vladimir

4.       Nikola Marković

5.       Dragićević Mirko

6.       Marko Roksić

Satav reprezentacije će se odrediti nakon zvaničnog treninga.

 Napomena: Molim Vas da mi se blagovremeno predoči postoje li dugovanja predloženih članova reprezentacije iz prethodnog perioda, kao i okvirne iznose učešća po pojednicu, kako bi o eventualnim izmenama mogao blagovremeno da vas izvestim.

 Selektor:

Milan Milosavljević

__________________

Poštovani,

Postoje dugovanja predloženih članova reprezentacije iz prošle godine i oni sve svoje obaveze treba da izmire u roku od 10 dana. 

Ovo su obaveze pojedinaca ( reprezentativaca) a ne klubova ili nekih drugih činioca.

Ako se posle ovog roka ne izmire obaveze smatracemo da su ovi članovi reprezentacije odustali od nastupa u 2011.

Ovo je zadnji put da pojedinci ( reprezentativci) budu tolerisani za neizmirenje obaveza prema reprezentaciji (Savezu).

 

U skladu sa odlukama Upravnog odbora, svi takmičari treba:

- da se raspitaju u Savezu o obavezama koje imaju prema reprezentaciji;

- da se odazovu na sve pozive selektora reprezentacije;

- da se pismeno izjasne o odlasku na Ribolovne igre  i to najkasnije u roku od 10 dana po objavljivanju reprezentacije.

predsednik UO

Dragan Bošković


Pin It
top