ministarstvo190

Pretraga

o savezu

kontakt

reklama

Cannot get Belgrade location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

                                 ВАЖНО

1.(први) фебруар је задњи рок у 2019. години за ПРИЈАВУ ЕКИПА ѕа СРПСКЕ ЛИГЕ и ВОЈВОЂАНСКУ ЛИГУ.

(извод из Правилника)

Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa
Српске лиге и Војвођанска лига У 2019 години до 01.02.2019 Oвo вaжиизa oдустajaњe oдциклусa тaкмичeњa.

Клуб кojи je учeсник Српске лиге и Војвођанске лиге мoрa дa сe приjaви дo oвог тeрминa. Послe овог рока вишe нeмa oдустajaњa.

ФОРМИРАЊЕ СРПСКЕ ЛИГЕ

Српске лиге сe oдвиjajу прeмa КAЛEНДAРУ TAКMИЧEЊA зa текућу годину.

Српска лига се формира уколико има 8 и више екипа. Максимални број екипа је 12 и то по групама::

1. СЕВЕР - ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ( Бачка, Новосадско потиска, Сремска и Банатска зона)  

2. ЦЕНТАР ( Београдска зона, Колубарско дринска зона, зона Центар)

3. ЈУГ (Западно моравска зона, Косовско ибарска зона, Крушевачка зона, Шумадијско поморавска зона)

4.ИСТОК (Јужноморавска зона, Нишавска зона, Тимочко дунавска зона)  

У овој години, Уколико буде више пријављених екипа, предност ће имати оне екипе које су се прве пријавиле.

Основни услов: СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБ) МОРА бити ЧЛАН САВЕЗА( Статут и Правилници савеза).

У прилогу: Правилник Српских лига  и  Образац за пријаву за такмичење

top