Latinica.JPG

Pretraga sajta

Kontaktirajte nas

Email:
Predmet:
Poruka:
6+3=
Clear

11°C

Beograd

Wind: SSEat 3 km/h
Wednesday 13°C / 23°C Mostly sunny
Thursday 12°C / 19°C Cloudy
Friday 10°C / 19°C Partly cloudy
Saturday 9°C / 19°C Sunny
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Članci


         Na sastanku Upravnog Odbora Saveza Sportskih ribolovaca Srbije održanom 16. marta 2010.  donete su sledeće odluke :

 Dnevni red:

 

1.  STANJE U SAVEZU

2.  FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 2009 I PLAN ZA 2010

3.  ČLANARINE, KOTIZACIJE, LICENCE

4.  NOVA PRAVILA FIPS-ed

5.  OSNIVANJE NOVIH ORGANIZACIJA u Savezu

6.  SISTEM  TAKMIČENJA ( za sve discipline) U 2010

7.  ZONE ( nova podela )

8.  PRAVILNIK FORUMA (NAKNADE, BODOVANJE, NAGRA\IVANJE, KAZNJAVANJE)

9.  PRAVILNIK TAKMIČENJA MUŠIČARSKE ORGANIZACIJE

 1. PRAVILNIK TAKMIČENJA ŠARANSKE ORGANIZACIJE
 2. AKTIVIRANJE FORUMA ZA SVE AKTIVNOSTI

                                           Izbor Predsednika Foruma    

                                           Odredjivanje nosioca posla za svaku pojedinačnu aktivnost u 2010

 1. SUDIJSKA ORGANIZACIJA

                                           Izbor novog Sudijskog tela i instruktorskog tima

 1. KALENDAR TAKMIČENJA, KONKURSI
 2. MEĐUNARODNA AKTIVNOST   Finansiranje, prioriteti, garderoba

                                           Odredjivanje nosioca posla za svaku pojedinačnu aktivnost

 1. SVETSKO  KLUPSKO  PRVENSTVO U SRBIJI 2011
 2. NAGRADE, KAZNE, STIPENDIJE,
 3. PROSTOR I ODRŽAVANJE PROSTORA, SAJT AŽURIRANJE SAJTA   
 4. TROŠKOVI SARADNIKA I RUKOVODEĆIH ORGANA SAVEZA
 5. RAZNO

                                                   

                                                             Predsednik                                                                                      

                                                  Saveza sportskih ribolovaca Srbije        

 

                                                   ___________________________

                                                                  Dragan Bošković  

 

 

ZAPISNIK:

 

Konstatovano je da su prisutni svi članovi UO, osim Omerović Elmaza, Djordjević Slaviše, Boška Kneževića ( bolestan – javio se ) i Stojiljković Miodraga ( ostavka na mesto člana Sekretarijata UO ). Prisutni su,  pored članova UO predstavnici Mušičarske i šaranske organizacije i njihov pravni zastupnik.

 

1.   STANJE U SAVEZU

Bošković je izneo trenutno stanje u Savezu.

Sva takmičenja održana. Međunarodna aktivnost veća od planiranog.

 

Predstavnici Mušičarske i šaranske organizacije su izneli veliki broj primedbi na rad Saveza, na komunikaciju sa Draganom Boškovićem i na njihov status u Savezu. Angažovani advokat od strane ove dve organizacije je takodje izneo podatke da postoje veliki propusti u funkcionisanju Saveza, i rekao da je on ovlašćen da kao pravni zastupnik tuži Savez, ukoliko se ne udovolji njihovim zahtevima. U tročasovnoj raspravi nije se došlo do nekih zaključaka osim da Sekretarijat UO zakaže sastanak sa po jednim predstavnikom postoje}ih organizacija i da se pokuša da se nadje rešenje. Obe organizacije su dužne da Dražić Siniši na mejl pošalju rešenja. Sastanak je zakazan za sredu 24.03 u Beogradu sa početkom u 12,00.

 

2.   FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 2009 I FINANSIJSKI PLAN ZA 2010

 

Finansijski izveštaj za 2009 je usvojen, a finanisjski plan za 2010 je načelno usvojen ali će imati svoju reviziju na sledećem sastanku UO koji će biti zakazan za oko 60 dana 

 

 

 1. ČLANARINE, KOTIZACIJE, LICENCE

 

Posle više diskusija u okviru ove tačke donete su sledeće odluke koje važe za sve discipline.

 

Članarina:

            Članarina - članska karta Saveza                             100,00  po članu

            Osnovna članarina organizacije                            10.000,00  po članici za jednu sekciju

            Svaka naredna sekcija ( šaran, plovak, mušica, feeder ) je 5.000,00 din

 

Kotizacija:           

            Kotizacija  prva liga plovak                                 40.000,00

            Kotizacija  druga liga plovak                              30.000,00

            ako je jedinstvena druga liga                            35.000,00

Razigravanje za drugu ligu plovak ( 2 kola )               10.000,00

        Ovaj iznos (10.000,00) za ekupu koja se plasira u drugu ligu se odbija od   

        ukupne kotizacije 35.000,00 – 10.000,00 = 25.000,00 i ovaj iznos se doplaćuje.

       

        Za organizacije mušica i šaran nisu donete odluke o visini kotizacija

    

Licenca:

            Sudijska licenca  1 i 2                                     1.500,00

            Sudijska licenca   3                                         1.000,00   

                         (Potrebno je licencirati što veći broj sudija zbog Svetskog prvenstva 2011)       

            Takmičarska licenca                                        1.500,00

            Za juniore licenca u iznosu od 50%            ( znači 750,00 din )

            Za kadete licenca je obavezna ali se ne naplaćuje)

 

LICENCE VAŽE OD NIVOA OPŠTINA ( za one koji održavaju opštinska takmičenja nezavisno),   

za sve ostale na ZONSKIM takmičenjima mogu se računati rezultati za OPŠTINSKO takmičenje (zbog smanjenja troškova).

Predlog da LICENCE budu uvedene za prijateljske kupove ostaje za razamatranje u toku ove   

godine. ( ta licenca bi imala svoju cenu )

Broj predstavnika iz Opštine. za zonska takmičenja }e se dobiti od Saveza.

Broj takmičara koji sa zone idu na Regionalno za svaku zonu će se dobiti od Saveza.

 

Za one članice koje nisu platile članarinu 2008 i 2009 da plate ukupno 6000,00, da bi nastavili kontinuitet članstva u Savezu, uključujući i 2010 godinu.

 

Za one članice koje imaju ispod 50 članova i nemaju takmičarsku aktivnost da plate 50 % od cene ( članarina sa popustom = 2.500,00 din )

 

Sve organizacije koje nisu platile članarinu za 2008 i 2009 i ne budu izmirile obaveze brišu se iz registra članica Saveza I obavestiti Ministarstvo da one više nisu članice.

Poziv članovima UP da sa svojih zona pošalju spisak svih klubova koji funkcionišu ili obavljaju neke delatnosti, bez obzira na njihovo članstvo u Saveza, da bi i oni bili na tom spisku.  

Tužiti sve organizacije za dugovanja, proistekla Ugovorima.

 

 

4.  NOVA PRAVILA FIPS-ed

           Prezentovana su nova Pravila koja su sada ubačena u Pravilnike Fips-ed za sve discipline. Biće poslata na mejlove svih članova UO I ostaliih zainteresovanih.

 5.  OSNIVANJE NOVIH ORGANIZACIJA u Savezu

           Feeder organizacija – pokrenuti inicijativu. Prisutni, Nenad Kostadinović pokreće inicijativu.

Dragan Bošković je izrazio želju da se pokrene i organizacija bacačkih disciplina, gde će članovi UO dati svoje predloge kako i u kojim sredinama se to može aktivirati.

 

 1. SISTEM  TAKMIČENJA U 2010

 

Danas će se razmatrati samo disciplina PLOVAK. Sistem takmičenjaa za ostale discipline }e biti razmatran posle saastanka sa Sekreterijatom

 

POJEDINAČNO TAKMIČENJE

          Zonsko ( za sve kategorije)       Broj zona = proporcionalno broju zona I to

 

          1 kolo za kategorije gde svi takmičari idu na regionalna takmičenjau

          2 kola za kategorije gde se odredjuje perolaznost za regionalna takmičenja

          3 kola su dozvoljena ali uz većinsku saglasnost organizacija sa te zone

    

Seniori

          Regionalno ( Državno ) 2 regiona sa po 40 takmičara u 2 kola

          Izborno sa 36 takmičara u 6 kola

 

Dame

          Regionalno ( Državno )  = svi u  2 kola

          Izborno   = 24 takmičara

 

Kategorije mladih: Usvojen predlog Siniše Dražića da se ove godine izmeni sistem takmičenja za ove kategorije. Pored 6 kola koje }e imati u redovnom takmičenju za 2010 godinu ( I to 3 regionalna I 3 izborna) u avgustu mesecu će se održati regionalno takmičenje za sve te kategorije a koji }e važiti za 2011 godinu. Pravo nastupa za ova tri kola imaju oni koji ne prestarevaju u godini održavanja tog svetskog prvenstva (2011)

Usvojen je predlog Moše Roksića da se dozvoli takmičarima U 22 koji u izbornoj godini prestarevaju da se takmiče u 2 kategorije u pojedinačnoj konkurenciji). Oni mogu učestvovati u kategotriji U 22 ali i u kategoriji seniora (da ne bi imali pauzu u takmičenjima)

   

EKIPNO TAKMIČENJE

      

Za sve discipline: Usvojen je predlog Dejana Markovića, da klub koji ima ekipu u prvoligaškoj konkurenciji ne može imati još jedan klub u drugoj ili prvoj ligi ( primer Čigra). To isto primeniti u svim disciplinama.  

  

          Broj klubova  I liga plovak = 12

          Broj klubova II liga plovak = 10

          

PRVA ( MASTER LIGA)

 

Usvojen predlog Foruma za 2 puta 3 kola.

 

DRUGA LIGA

 2 x 2 kola

Popunjavanje }e se izvršiti razigravanjem

Ukoliko bude prijavljenih 13 klubova nema razigravanja, svih 13 idu u ligu. Sa 14 i više prijavljenih biće razigravanje.

 

7.  ZONE ( nova podela )

Posle više predloga,usvojene su zone:

 

     1.Bačka, Južnobačka, Sremska                                                  VOJVOĐANSKA ZAPAD

     2,Novosadsko Potiska i Banatska                                              VOJVOĐANSKA ISTOK

     3.Beogradska,                                                                                 BEOGRADSKA

     4.Kolubarska, Drinska, Arandjelovac                                          ZAPAD          

     5.Podunavska                                                                                  PODUNAVSKA

     6.Šumadijska, Pomoravska                                                          CENTAR

     7.Užička, Čačanska, Prijepolje, NovaVaroš                                JUGOZAPAD    

     8.Kruševačka, Kraljevačka, Novopazarska, Kosovska              JUG

     9.Niško Pirotska, Timočko Dunavska, Južnomoravska             ISTOK

 

Zone su odredjene za sve discipline.

 

8.  PRAVILNIK FORUMA (NAKNADE, BODOVANJE, NAGRAĐIVANJE,KAŽNJAVANJE)

 

Usvojen jednoglasno

Ujedno ove godine treba štampati novi PRAVILNIK za sve discipline. (ralizacija do kraja aprila).

 

9.   PRAVILNIK TAKMIČENJA MUŠIČARSKE ORGANIZACIJE(nije razmatran, biže na Sekretarijatu UO, 24.03.2010)

10.   PRAVILNIK TAKMIČENJA ŠARANSKE ORGANIZACIJE(nije razmatran, biće na Sekretarijatu UO, 24.03.2010)

11.  AKTIVIRANJE FORUMA ZA SVE AKTIVNOSTI

Predlog da Nenadović Mladja bude predsednik Foruma usvojen je jednoglasno. Ostali članovi Foruma su potvrdjeni (Gligorijević, Macura, Beljić, Milošević). Predsednik Foruma će iskordinirati svoje članove. Svaka novoformirana zona je dužna da napravi svoj Forum.

12.  SUDIJSKA ORGANIZACIJA

Za novog Predsednika Sudijskog tela i instruktorskog tima je izabran Ivan Milošević. On će formirati novo sudijsko telo, posle pregledavanja liste sudija. M.Dragojlović je predložio za sudijsko telo Dejana Markovića. Konačan spisak biće prezentovan Sekretarijatu UO I Upravnom odboru.

 

 1. KALENDAR TAKMIČENJA, KONKURSI

        (prilog)

 

 1. MEĐUNARODNA AKTIVNOST  

 

Budžetski prihod za sve aktivnosti i troškove Saveza u ovoj godini je ponovo umanjen i iznosi 1.900.000,00 din.

Biće sigurno doplata za medjunarodnu aktivnost i ona će važiti za sve takmičare.

Napraviće se finansijski plan gde }e svaki takmičar znati unapred koliko mora da doplati i do kog roka.

Prioriteti se za sada odredjuju samo za disciplinu plovak ( sve ostale discipline posle sastanka  Sekretarijata UO, 24.03.2010).

Juniori U18 (rezultati) > Seniori Svetsko (kontinuitet zbog domaćina svetskog) > U22 > Dame > Seniori Evropsko

Obavezno KLUB mora ići na Svetsko klupsko (kontinuitet zbog domaćina svetskog)

Kadetima se može ponuditi odlazak na svetsko ali doplata je 100%, a što se tiče veterana, oni nisu održali svoje izborno takmičenje, pa ove godine neće moćI da nastupaju na medjunarodnim takmičenjima.  

 

Što se tiče Dunavsko jadranske lige moramo mi zakazati sastanak i ako ne može predloženi termin da se ispoštuje, predložiti nove za PLOVAK,

Ove godine ne mogu da se urade nove trenerke i majice, već će se to odložiti za 2011.            ( SVETSKE RIBOLOVNE IGRE, a mi smo DOMAĆINI SVETSKOG KLUPSKOG.

 

15.  SVETSKO  KLUPSKO  PRVENSTVO U SRBIJI 2011

 

Forum je proverio stazu, Korisna dužina = 1860 m. Prosečna dubina na 13m od 2,0 m do 5,5 m. Dosta ujednačno u sektorima.

Na predlog Foruma, Upravni odbor odlučuje da se krene u realizaciju i da se sa gradom Golubcem utvrde dalji potezi.

Na predlog Foruma:

        Tehnički direktor Svetskog Siniša Dražić,

        Neposredni izvršioci: SRD Kostolac i Podunavska zona, 

        Organizator Savez Srbije

Dučko Kovačević je u ime kluba Ribolovac iz Novog Sada, kandidovao Novi Sad za ovo takmičenje. Ova staza će za sada ostati kao rezervna.

 

16.  NAGRADE, KAZNE, STIPENDIJE,

        

         NAGRADE: nosioci medalja na medjunarodnim takmičenjima

 

STIPENDIJE pod jedinim uslovom: Da se doniraju reprezentacije.

Predloženi takmičari sa spiska zaslužnih sportista ali koji hoće da potpišu Ugovor o donatorstvu unapred. Njima odobriti % samo za  troškove bankovnog računa I provizije banke...

 

KAZNE: Forum će doneti odluku za kazne po predlogu šaranske organizacije.

Za ostale tačke nije bilo više vremena

 Nije odluceno

        Kotizacija prva liga šaran                                                        50.000,00

        Kotizacija prva liga šaran (doplata za drugoligaše)           25.000,00

        Razigravanje za drugu šaransku ligu ( 2 kola)                   10.000,00

        Kotizacija druga liga šaran                                                     30.000,00

        Kotizacija mušičari (po takmičaru)                                       12.000,00

            

            Sistem takmičenja u kategorijama šaran i mušica nije razmatran.

 

            PRAVILNIK TAKMIČENJA MUŠIČARSKE ORGANIZACIJE(nije razmatran, biće na Sekretarijatu UO, 24.03.2010)

            PRAVILNIK TAKMIČENJA ŠARANSKE ORGANIZACIJE(nije razmatran, biće na Sekretarijatu UO, 24.03.2010)

  

KALENDAR TAKMIČENJA 2010 ( usvojeni )

 

 

P  O  J  E  D  I  N  A  ^  N  A

E    K    I     P    N    A

ME\UNARODNA

TAKMI^ENJA

Od

Do

 

REGIONALNA

IZBORNA

DRUGA LIGA

PRVA LIGA

REZ TERMIN

 

 

 

 

 

27.03.

28.03.

USKRS

 

 

 

 

 

03.04.

04.04.

REZ TERMIN

 

 

 

 

 

10.04.

11.04.

 

 

 

 

 

 

17.04.

18.04.

 

ZONSKA PRVENSTVA

SVIH KATEGORIJA

 

 

 

 

 

24.04.

25.04.

 

 

 

TREĆE LIGE ( SRPSKE )

 

 

01.05.

02.05.

 

REGIONALNO

SENIORKE

REGIONALNO

KADETI–NJE 1,2 3 kolo

 

 

 

07.05.

08.05.

09.05.

 

REGIONALNO  SENIORI

Jug –           Sever –

 

 

 

 

15.05.

16.05.

 

REGIONALNO

JUNIORI – U22 1,2,3 kolo

REGIONALNO                                                  JUNIORI - U18 1,2,3 kolo

 

 

 

21.05.

22.05.

23.05.

 

 

 

DRUGA LIGA - 1, 2 KOLO

(ako moze na istoj stazi

sa I ligom)

MASTER LIGA

1, 2, 3,  KOLO

 

28.05.

29.05.

30.05.

 

 

3, 4 kolo

IZBORNO SENIORKE

 

 

 

 

05.06.

06.06.

 

 

 

Rezervni termin za

1,2 kolo Druge lige

TERMIN PREDLOZEN

ZA DUNAVSKO JADRANSKU

LIGU

SVETSKO  KLUPSKO

POLJSKA  - POZNAN

/SPORTKOM/

 

12.06.

 

13.06.

 

 

 

 

 

 

 

19.06.

20.06.

 

 

 4, 5, 6  kolo

IZBORNO JUN – U22

 4, 5, 6  kolo

IZBORNO JUN – U18

 4, 5, 6  kolo

IZBORNO KAD - U14

 

 

SVETSKO PRVENSTVO ZA

SENIORE

SPANIJA CIUDAD REAL

 

26.06.

 

27.06.

 

 

Rezervni termin za

4,5,6, kolo za juniore

 

 

 

02.07.

 

 

03.07.

04.07.

 

 

5, 6 kolo

IZBORNO SENIORKE

 

 

 

 

 

10.07.

 

11.07.

 

 

 

 

MASTER LIGA

4, 5, 6,  KOLO

 

 

16.07.

17.07.

18.07.

 

 

 

 

 

SVETSKO PRVENSTVO ZA

JUNIORE I KADETE

ITALIJA – MANTOVA

 

24.07.

 

25.07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.

01.08.

 

 

 

 

 

 

 

07.08.

08.08.

* Za 2011

 

REGIONALNO

KADETI–NJE 1,2 3 kolo

REGIONALNO

JUNIORI – U22 1,2,3 kolo

REGIONALNO                                                  JUNIORI - U18 1,2,3 kolo

 

 

 

13.08.

14.08.

15.08.

 

 

1, 2, 3 kolo

IZBORNO SENIORI

 

 

 

 

20.08.

 

21.08.

 

22.08.

 

 

 

 

 

 

 

28.08.

29.08.

 

 

 

 

 

EVROPSKO PRVENSTVO ZA SENIORE

PORTUGAL CORUCHE

 

04.09.

 

05.09.

 

 

 

DRUGA LIGA - 3, 4 KOLO

 

 

 

 

 

11.09.

12.09.

 

 

4, 5, 6 kolo       

 IZBORNO SENIORI

 

 

 

17.09.

18.09.

19.09.

 

 

 

 

 

 

 

25.09.

26.09.

 

 

 

 

 

 

 

02.10.

03.10.

 

 

 

 

 

 

 

09.10.

10.10.

 

 

 

 

 

16.10.

17.10.

 

 

 

 

 

23.10.

24.10.

 

 

SVETSKO PRVENSTVO ZA SENIORKE

J.  AFRIKA BLOEMHOF

30.10.

31.11.

                   

         Datum odr`avanja Pojedina~nih prvenstva zona za mla|e kategorije je mogu}e promeniti kada se dobije ta~an kalendar polaganja prijemnih ispita za fakultete i upisa u srednje {kole.  

( Drugo polugodi{te za u~enike osmog razreda zavr{ava se 29. maja, a za u~enike ostalih razreda osnovnih {kola 12. juna. Srednjo{kolci se raspu{taju 19. juna, a izuzetak su maturanti gimnazija za koje se nastava zavr{ava 22. maja. U~enici zavr{nih razreda trogodi{njih i ~etvorogodi{njih srednjih stru~nih {kola raspu{taju se 29. maja )

 

KONKURS SE RASPISUJE: 1 MARTA

   

Pregled organizacija po zonama:

  

Usvojena

nova zona

Sada{nja zona

Organizacija

Sekcija

Sekcija

T.aktivnost

 

1.

VOJVO\ANSKA ZAPAD

 

12 organizacija koje pla}aju ~lanarinu

 

Ukupno: 2 [aran

Ukupno:10Plovak

 

Ukupno

takm. aktivnih = Plovak 7

takm. aktivnih = [aran 2

 

Ba~ka

Apa bucov Apatin

Plovak

 

DA

3 organizacije koje pla}aju ~lanarinu

Ukupno 3 plovak

 

Ukupno takmi~arsko aktivnih – 2 plovak

Ka mi Ba~ka Topola

Plovak

 

 

Magic fish Sombor

Plovak

 

DA

Ju`noba~ka

Podunavlje Ba~

Plovak

 

DA

4 organizacije koje pla}aju ~lanarinu

Ukupno 4 plovak

 

Ukupno takmi~arsko aktivnih – 3 plovak

Kara{ Ba~ki Petrovac

Plovak

 

DA

[aran Ba~ka Palanka

Plovak

 

DA

Linjak Lali}

Plovak

 

 

Sremska

Kara{ Beo~in

Plovak

 

 

5 organizacije koje pla}aju ~lanarinu

Ukupno 3 plovak

         2 {aran

Ukupno takmi~arsko aktivnih – 2 plovak i 1 [aran

Ke~iga Sr.Mitrovica

Plovak

 

DA

Jaz Beo~in

Plovak

 

DA

[tuka Sr.Mitrovica

 

[aran

DA

Omega Stara Pazova

 

[aran

DA

2.

VOJVO\ANSKA ISTOK

 

22 organizacije koje pla}aju ~lanarinu

Ukupno: 2 plovak i {aran

Ukupno: 8 [aran

Ukupno:10 plovak

Ukupno :  plovak i mu{ica 1

Ukupno mu{ica 1

 

Ukupno

takm. aktivnih = Plovak 4

takm. aktivnih = [aran 6

takm. aktivnih = Mu{ica 2

 

Novosadsko potiska

Bratstvo Kanji`a

Plovak

 

 

9 organizacija koje pla}aju ~lanarinu

Ukupno: Plovak 4

Plovak + {aran 2

{aran 2, Mu{ica 1

 

Ukupno takmi~arsko aktivnih – 3 Plovak, 

  3 [aran i

  1 Mu{ica

[aran Be~ej

Plovak

 

DA

Senta Senta

Plovak

[aran

DA

Proleter Horgo{

Plovak

 

 

Ribolovac Novi Sad

Plovak

[aran

DA

Po{tar Novi Sad

Plovak

 

 

Blue carp Novi Sad

 

[aran

 

Slana bara Novi sad

 

[aran

DA

Tvr|ava Novi Sad

 

Mu{ica

DA

Ke~iga Sr.Mitrovica

Plovak

 

DA

Jaz Beo~in

Plovak

 

DA

[tuka Sr.Mitrovica

 

[aran

DA

Omega Stara Pazova

 

[aran

DA

Banatska

Zrenjanin Zrenjanin

Plovak

 

 

9 organizacije koje pla}aju ~lanarinu

Ukupno: 5 Plovak,      

          4 [aran i

          1 Mu{ica

 

Ukupno takmi~arsko aktivnih – 2 plovak,  2 [aran i 1 mu{ica

Tisa Novi Be~ej

Plovak

 

 

Klen Ka~arevo

 

[aran

DA

[aran Debelja~a

 

[aran

 

[aran Vr{ac

Plovak

 

DA

Banat Zrenjanin

 

[aran

 

[imano 3M Pan~evo

Plovak

Mu{ica

 

[epecan Pan~evo

 

[aran

 

Dunav Kovin

Plovak

 

 

Predlo`ena zona

Sada{nja zona

Organizacija

Sekcija

Sekcija

T.aktivnost

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

BEOGRADSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Beogradska

Nispetrol Beograd

Plovak

 

DA

Ukupno:17 organizacija koje pla}aju ~lanarinu

 

Ukupno: 9 plovak

 

Ukupno: 8 {aran

 

 

 

Ukupno takmi~arsko aktivnih: plovak 6

 

Ukupno takmi~arsko aktivnih: {aran 6

MGP Obrenovac

Plovak

 

DA

ZIN Beograd

Plovak

 

DA

Rakina bara Srem~ica

Plovak

 

DA

Eko trofej Beograd

Plovak

 

DA

Sportkom Beograd

Plovak

 

DA

Zvezdara Beograd

 

[aran

DA

PTT Beograd

Plovak

 

 

Stenka Beograd

Plovak

 

 

@elezni~ar Beograd

Plovak

 

 

Ada safari

 

[aran

DA

Carp trade Beograd

 

[aran

DA

Carp Dunav Beograd

 

[aran

DA

Carp Dunav Zemun

 

[aran

 

RM Mika alas

 

[aran

DA

Ribolovac trade

 

[aran

DA

Banjica Beograd

 

[aran

 

4.

 

 

 

 

 

 

PODUNAVSKA

 

 

 

 

 

 

 

Podunavska

Dunavac Kostolac

Plovak

Šaran

DA

Ukupno: 13 organizacija koje plaćaju članarinu

 

Ukupno: 10 plovak

Ukupno: 3 plovak + {aran

Ukupno:1 plovak + mušica

Ukupno takmičarsko aktivnih: plovak 10

Ukupno takmičarsko aktivnih: šaran 3

Ukupno takmičarsko aktivnih: mušica 1

M Turist Požarevac

Plovak

 

DA

Imago Požarevac

Plovak

 

DA

Šaran Petrovac

Plovak

 

DA

Linjak M.Crni}e

Plovak

 

DA

Bukulja Arandjelovac

Plovak

Šaran

DA

Bistro Vel.Plana

Plovak

Šaran

DA

Jasenica Sm.Palanka

Plovak

 

DA

Kudreč Sm.Palanka

Plovak

 

DA

Jezava M.,Krsna

Plovak

 

DA

Jezava Smederevo

Plovak

 

DA

Smederevo Smederevo

Plovak

 

DA

Vidra Požarevac

Plovak

Mušica

DA

5.

ZAPAD

Kolubarska

Kolubara Valjevo

Plovak

Šaran+mušica

DA

Ukupno: 6 organizacije koje plaćaju članarinu

Ukupno: 1 plovak+mušica+šaran

Ukupno 1 plovak+šaran

Ukupno: 4 plovak

Ukupno takm.aktivnih:

Plovak: 6,Mušica: 1,

Šaran.: 2

Valjevo Valjevo

Plovak

 

DA

Bistrica Rudovci

Plovak

 

DA

Šaran Šabac

Plovak

 

DA

 

Bukulja Arandjelovac

Plovak

Šaran

DA

Drinska

Drina Loznica

Plovak

 

DA

6.

CENTAR

Pomoravska

Belica Jagodina

Plovak

 

DA

Ukupno: 11 organizacija koje plaćaju članarinu

 

Ukupno: 10 plovak

Ukupno: 1 plovak + šaran

 

Ukupno takmičarsko aktivnih: plovak 6

Ukupno takmičarsko aktivnih: Šaran 1

Mrena Paraćin

Plovak

 

DA

Ravanica Ćuprija

Plovak

 

DA

Jagodina 03

Plovak

 

 

G.Resava Despotovac

Plovak

 

 

Barakuda Ćuprija

Plovak

 

 

Šumadijska

Lepenica Batočina

Plovak

Šaran

DA

Morava Lapovo

Plovak

 

 

Bagremar Kragujevac

Plovak

 

DA

Šumadija Kragujevac

Plovak

 

DA

Magma Kragujevac

Plovak

 

 

Predložena zona

Sadašnja zona

Organizacija

Sekcija

Sekcija

T.aktivnost

 

7,

JUGOZAPAD

Užička

Đetinja Užice

Plovak

 

DA

Ukupno 4 organizacije koje plaćaju članarinu

 

Ukupno 4 Plovak

Ukupno takmičarsko aktivnih = plovak 4

 

 

Čačanska

Rzav Arilje

Plovak

 

 

Morava Čačak

Plovak

 

DA

 

Takovo G.Milanovac

Plovak

 

DA

 

 

 

 

8,

JUG

Kosovsko ibarska

Raška Novi Pazar

Plovak

 

 

Ukupno 14 organizacija koje plaćaju članarinu

 

Ukupno 12 Plovak

Ukupno 1 Šar+plovak

Ukupno 1 Mušica

 

 

 

Ukupno takmičarsko aktivnih = plovak 6

Ukupno takmičarsko aktivnih = šaran 1

Ukupno takmičarsko aktivnih = Mušica 1

Ibar Raška

Plovak

 

 

Ibar Kos.MItrovica

Plovak

 

DA

Kraljevačka

H.P.Kićo Kraljevo

Plovak

 

DA

Studenica Ušće

Plovak

 

 

Moravac Rudjinci

Plovak

 

 

Dr. N.Džamić V.Banja

Plovak

 

 

Kruševačka

Čigra Kruševac

Plovak

Šaran

DA

Rasina Kruševac

Plovak

 

DA

P.Spasojević Trstenik

Plovak

 

DA

Trstenik Trstenik

Plovak

 

DA

Vrelo Aleksandrovac

 

Mušica

 

Pastrmka Brus

Plovak

 

 

Kostreš Ćićevac

Plovak

 

 

9.

ISTOK

Niška

Nišava Niš

Plovak

šar+muđ

DA

Ukupno 12 organizacija koje plaćaju članarinu

 

Ukupno 10 Plovak

Ukupno  1 Plovak+mu{ica

Ukupno  1 Plovak+šaran+mušica

Ukupno 1 šaran

Ukupno takmičarsko aktivnih = plovak 8

Ukupno takmičarsko aktivnih = šaran  1

  Mušica 2

Toplica Prokuplje

Plovak

 

DA

Eko sport Prokuplje

 

Šaran

 

Bistro Aleksinac

Plovak

 

DA

Juž.moravska

Veternica Leskovac

Plovak

 

DA

Južna Morava Vranje

Plovak

 

DA

Ribolov. priča Vranje

Plovak

Mušica

DA

Timočka

Dunav IV

Timok Zaječar

Plovak

 

DA

Rudar Bor

Plovak

 

 

Rudar Majdanpek

Plovak

 

 

Dunav Kladovo

Plovak

 

DA

Štuka D.Milanovac

Plovak

 

 

proveri

UKUPNO SVE

Organizacija
koje plaćaju
članarinu
SVE
Organizacija
koje plaćaju
članarinu
PLOVAK
Organizacija
koje plaćaju
članarinu
ŠARAN
Organizacija
koje plaćaju
članarinu MUŠICA
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti
SVE
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti
PLOVAK
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti ŠARAN
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti MUŠICA

VOJVODINA Zapad

12

10

2

0

9

7

2

0

VOJVODINA Istok

22

12(2[,1M)

8(2P)

2(1P)

12

4

6

2

BEOGRADSKA

17

9

8

0

12

6

6

0

ZAPAD

6

6(1P,1M)

1(1P)

1(1P)

5

5

 

 

PODUNAVSKA

13

9(3[,1M)

3(3P)

1(1P)

14

10

3

1

CENTAR

11

10(1[)

1(1P)

 

6

6

1

1

JUGOZAPAD

9

8(1[)

1(1P)

 

7

6

1

 

JUG

14

12(1[)

1(1P)

1(1P)

7

5

1

1

ISTOK

12

9(1[,1M)

1

2(2P)

11

8

1

2

 

UKUPNO SVE

Organizacija
koje plaćaju
članarinu
SVE
Organizacija
koje plaćaju
članarinu
PLOVAK
Organizacija
koje plaćaju
članarinu
ŠARAN
Organizacija
koje plaćaju
članarinu MUŠICA
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti
SVE
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti
PLOVAK
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti ŠARAN
Ukupno:
takmičarske
aktivnosti MUŠICA

SVE

111

84(7[,3M)

22(7P)

5(3P)

78

53

19

6

Od 111 organizacija ima:

PLOVAK

84

 

 

 

 

PLOVAK + ŠARAN

7

 

 

 

 

ŠARAN
17
 
 

 

 
PLOVAK + MUŠICA
3

 

 

 

 

MUŠICA
4

 

   

 

top