ministarstvo190

Pretraga

40 to Svetsko klupsko prvenstvo 2021

40th Coarse angling World championship for Clubs 2021

SSRS_WC_Serbia_2021.jpg

poziv / invitation

 Canal DTD – Novi Sad SERBIA 

11.10.2021 – 17.10.2021

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

На основу члана 18.Статута Савеза спортских риболоваца Србије, а ускладу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, и Одлуком ВладеРепублике Србије о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19,Скупштина Савеза донела је на електронској седници одржаној дана 12. децембра 2020. године

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ      ODLUKA (pdf)

Pin It
top