ministarstvo190

Pretraga

40 to Svetsko klupsko prvenstvo 2021

40th Coarse angling World championship for Clubs 2021

SSRS_WC_Serbia_2021.jpg

poziv / invitation

 Canal DTD – Novi Sad SERBIA 

11.10.2021 – 17.10.2021

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

U subotu, 7 novembra od 12,00 sati, održan sastanak UPRAVNOG ODBORA ONLINE preko konferencijske video veze. U nastavku je Zapisnik sa ovog sastanka. 

ZAPISNIK UPRAVNOG ODBORA 

IZBORI U ZAJEDNICAMA DISCIPLINA 

ODLUKE ZA DISCIPLINU BAS 

PREDLOG UO ZA UBLAŽAVAWE KAZNE ZA SERGEJA STOJANOVIĆA     

Pin It
top