ministarstvo190

Pretraga

40 to Svetsko klupsko prvenstvo 2021

40th Coarse angling World championship for Clubs 2021

SSRS_WC_Serbia_2021.jpg

poziv / invitation

 Canal DTD – Novi Sad SERBIA 

11.10.2021 – 17.10.2021

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

Решењем БС 4683/2016 дана 26.12.2016. године усвојена регистрациона пријава Савеза спортских риболоваца Србије са променом датума доношења Статута. Уписује се у регистар датум доношења Статута 10.12.2016.

СТАТУТ 10.12.2016

Pin It
top