2020 POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE - odluka o dopuni Poslovnika

Na osnovu člana 18.Statuta Saveza sportskih ribolovaca Srbije, a uskladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, i Odlukom VladeRepublike Srbije o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19,Skupština Saveza donela je na elektronskoj sednici održanoj dana 12. decembra 2020. godine

ODLUКU O DOPUNI POSLOVNIКA O RADU SКUPŠTINE SAVEZA SPORTSКIH RIBOLOVACA SRBIJE ODLUКA (pdf)

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac