2021 POLAGANJE KONTROLNOG ISPITA (1): TRENERI

U periodu od 15 do 30 aprila vršena je edukacija sportskih stručnjaka (trenera) i to online. Neki sportski stručnjaci su iskoristili pravo da urade KONTROLNI ISPIT, i na takav način dobiju određeni broj akreditovanih bodova za dobijanje DOZVOLE ZA RAD.

SAVEZ je odredio da sportski stručnjaci dobiju akreditovane bodove i to: 5(pet): 40 bodova, 4(četiri): 30 bodova, 3(tri): 20 bodova i 2(dva) 10 bodova.

 

Rezultati kontrolnih ispita za trenere (1) do 30 aprila.

Informacije

Savez sportskih ribolovaca Srbije je granski sportski savez svih ribolovaca Srbije, naša delatnost je vezana za ribolovni sport i rekreativni ribolov na teritoriji Srbije.

Adresa

Kancelarija u Beogradu/Office Belgrade:

M.Milovanovića br.4/I    11000 Beograd 

Kancelarija u Kruševcu/Office Krusevac:

Kosovska br.35     37000 Kruševac